• Thiết kế, lắp đặt phòng net

    Lắp đặt phòng net mới, thu mua phòng net cũ

  • Chuyên cung cấp máy chơi game

    Với cấu hình cao nhất, mới nhất - giá thành hợp lý ...

  • Cung cấp thiết bị văn phòng

    Chuyên cung cấp máy móc, văn phòng phẩm

XIGMATEK HYDRA M 650 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT

XIGMATEK HYDRA M 650 80PLUS BRONZE, 100% CÁP RỜI - DẠNG DẸT