• Thiết kế, lắp đặt phòng net

    Lắp đặt phòng net mới, thu mua phòng net cũ

  • Chuyên cung cấp máy chơi game

    Với cấu hình cao nhất, mới nhất - giá thành hợp lý ...

  • Cung cấp thiết bị văn phòng

    Chuyên cung cấp máy móc, văn phòng phẩm

Ram PC Silicon Power XPOWER RGB 16GB (1 x 16GB), DDR4 3200Mhz

Ram PC Silicon Power XPOWER RGB 16GB (1 x 16GB), DDR4 3200Mhz