PC Gaming siêu cấp 2023 | i5-13400F | B660 TUF GAMING | RTX3060 | Ram 32GB | Nvme 512GB

PC Gaming siêu cấp 2023 | i5-13400F | B660 TUF GAMING | RTX3060 | Ram 32GB | Nvme 512GB