• Thiết kế, lắp đặt phòng net

    Lắp đặt phòng net mới, thu mua phòng net cũ

  • Chuyên cung cấp máy chơi game

    Với cấu hình cao nhất, mới nhất - giá thành hợp lý ...

  • Cung cấp thiết bị văn phòng

    Chuyên cung cấp máy móc, văn phòng phẩm

PC dành cho văn phòng 2023 | i3-10105F | H410 MSI | GTX 730 2G | Ram 8GB | SSD 128 GB

PC dành cho văn phòng 2023 | i3-10105F | H410 MSI | GTX 730 2G | Ram 8GB | SSD 128 GB