PC dành cho văn phòng 2023 | i3-10105F | H410 MSI | GTX 730 2G | Ram 8GB | SSD 128 GB

PC dành cho văn phòng 2023 | i3-10105F | H410 MSI | GTX 730 2G | Ram 8GB | SSD 128 GB