Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700